Historik

Frivilliga Motorcykelkåren har gamla anor i Helsingborg. Den första grundkursen ordnades 1940 och avslutades 1942. Det var den första kursen utanför Stockholm. Andra världskriget satte sina spår i verksamheten och därför drog kursen ut på tiden.

Kursledare var dåvarande löjtnanten Gösta Fock, som sedermera stupade i finsk-ryska kriget 1944. 19 kursdeltagare erhöll examensbrev. Sedan följde kurser 1942 och 1944 och därmed hade Helsingborg fått en stomme av motorcykelintresserade och tanken uppkom på att bilda en förening.

Så blev också fallet den 13 september 1944 och i den första styrelsen blev löjtnant Carl-Erik Uggla ordförande. I styrelsen ingick i övrigt Nils Mårtensson, Sven Sarwall och Sixten Raaf med Tore Aldgård som suppleant. Namnet blev FMCK Kamratförening och hjälp i verksamheten hade man även av löjtnant Curt Camitz som ingick i kursledningen.

Kamratföreningen bidrog verksamt till utveckling av kursverksamheten under kommande år och handlingar berättar om åtskilliga utflykter och studiebesök. Föreningen var en verklig kamratförening och den tidens julfester står säkert i minnet hos många äldre FMCK:are. 1945 tog dåvarande fänriken Bo Stael von Holstien över ordförandeklubban och under hansledning tog föreningen fast form. Han fungerade även under många år som populär kursledare.

Fortsättning följer

Texten är författad av den tidigare kårchefen Boris Andersson och tidigare publicerad i Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund minnesbok i samband med dess 50 års jubileum 1979.


Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *