Aktivitetsplan 2018

FMCK Helsingborgs Program för 2018

 

Nedan gäller FMCK Helsingborg’s inplanerade övningar/träffar 2018.

(OBS! Vissa ändringar kan komma att ske.)

Programmet är delvis kompletterat med FMCK Riksförbunds centrala verksamhet och utbildningar samt övningar och utbildning med respektive förband där vi medlemmar är placerade.

 

Aktiviteter markerade med en asterisk ( * ) är för “Gröna sidan”.

(Vissa Mil. resp. HV övningar e.s.o.)

Självklart är Samtliga Medlemmar välkomna till i stort sett alla aktiviteter.

 

MEDTAG MC-UTRUSTNING till Månadsträffarna, så kan det bli MC-körning också…

 

 

 

Januari

9/1      18:30 Styrelsemöte kår exp.

*13/1       09:00 Månadsträff – Lördag + Ord.tjänst

*23/1       17:00 Månadsträff – Tisdag + Ord.tjänst

 

Februari

6/2      18:30 Styrelsemöte kår exp.

*10/2       09:00 Månadsträff – Lördag med Teknik-tema: Rep. Kurs Motor

*10-17/2    Grundkurs MC Vinter 1, Boden

*12/2       18:30 Stabsmöte

12/2        19:00 Årsmöte/KÅRSTÄMMA FMCK Helsingborg, Bergasalen

*17-24/2    Grundkurs MC Vinter 2, Boden

*20/2       17:00 Månadsträff – Tisdag + Ord.tjänst

*24/2-3/3   Grundkurs MC Vinter 3, Boden

*v.809      MRS?

 

Mars

*2/3        Chefsöverlämning Regementschef P7

*2-4/3      Intro.kurs & Fordonsutbildning, bl a PB8 del 1

*3/3        09:00 Månadsträff – Lördag med Avrostning

*5/3        18:30 Tänt Måndag

*6/3        KompMöte 481, 482, 484 enl resp Kompani

*12/3       18:30 Stabsmöte

*13/3       17:00 Månadsträff – Tisdag med Avrostning

19/3        18:30 Styrelsemöte kår exp. – Fördela arb uppg/vem gör vad

 

April

*3/4        18:30 Tänt Måndag – (fast det är en tisdag)

*4/4        KompMöte 481, 482, 484 enl resp Kompani

*7/4        09:00 Månadsträff – Lördag med vård inför besiktning

*9/4       18:30 Stabsmöte

*12-15/4    SÖF 481, 482, 485

16/4        18:30 Styrelsemöte kår exp. (inför besiktning)

*17/4       17:00 Månadsträff – Tisdag med vård inför besiktning

21-22/4     FMCK RIKSSTÄMMA

*26/4       07:30 Besiktning MC258

*27/4       07:30 Reservdag Besiktning MC258

 

Maj

*5/5        KU-dag pistolskjutning e.s.o.   – PRELIMINÄRT

*5-19/5     Grundkurs MC Villingsberg

*7/5        18:30 Tänt Måndag & BatRåd

*8/5        KompMöte 481, 482, 484 enl resp Kompani

*14/5       18:30 Stabsmöte

*15/5       17:00 Månadsträff – Tisdag + Ord.tjänst

21/5         18:30 Styrelsemöte kår exp. (inför MC-ori)

*26/5       10:00 MC-orientering Dag – för ALLA

*????       Regementets Dag P7, Revingehed

*v.822      MRS

 

Juni

*1-3/6      Intro.kurs & Fordonsutbildning, bl a PB8 del 2 samt Trafikpost del 1

*4/6        18:30 Tänt Måndag

6/6        Sveriges Nationaldag

*9/6        09:00 Månadsträff – Lördag med förberedelser inför Sofiero Classic

*11/6       18:30 Stabsmöte

*19/6       17:00 Månadsträff – Tisdag med förberedelser inför Sofiero Classic

26/6        18:30 Styrelsemöte kår exp. (inför Sofiero Classic)

*30/6-13/7  GUF Revingehed samt Karlskrona

 

Juli

*1/7        Sofiero Classic.   – PRELIMINÄRT – funktionärer behövs

*7/7        09:00 Månadsträff – Lördag + Ord.tjänst

*7-20/7     GUF Revingehed

*14-28/7    Grundkurs MC Kråk Skjutfält, Karlsborg

*17/7       17:00 Månadsträff – Tisdag + Ord.tjänst

 

Augusti

*4/8        09:00 Månadsträff – Lördag + förberedelser Vallåkra

7/8         19:00 – OBS tiden! Styrelsemöte kår exp. (inför Vallåkra)

*14/8       17:00 Månadsträff – Tisdag + förberedelser Vallåkra

*18-19/8    Vallåkra-träffen med Rekrytering – många funktionärer behövs sönd.

*18/8-1/9   Grundkurs MC Eksjö

*28/8       KompRåd 481, 482, 484 enl resp Komp

 

September

*1/9        09:00 Månadsträff – Lördag – HV Dag (Ord.tj, Pistolskjutn alt Sjv)

*3/9        18:30 Tänt måndag & BatRåd

4/9           KompMöte 481, 482, 484 enl resp Kompani

*7-9/9      Intro.kurs & Fordonsutbildning, bl a PB8 del 3 samt Trafikpost del 2

*10/9       18:30 Stabsmöte

*11/9       17:00 Månadsträff – Tisdag + Ord.tjänst

*29/9       10:00 Rep. Kurs MC

 

Oktober

*1-7/10       KFÖ

*6-19/10    GUF Ronneby samt Eksjö

*8/10         18:30 Stabsmöte

*13/10      09:00 Månadsträff – Lördag – Vård MC (efter KFÖ)

*19-21/10    Intro.kurs & Fordonsutbildning, bl a PB8 del 4

*20/10-2/11 GUF Halmstad

*v.843      MRS

*23/10      17:00 Månadsträff – Tisdag – Fortsatt Vård MC alt Ord.tjänst

29/10       18:30 Styrelsemöte kår exp. (inför Dag å Natt ori i okt)

*v.844      Teknikerkurs MC???

 

November

*5/11       18:30 Tänt Måndag

*6/11       KompMöte 481, 482, 484 enl resp Kompani

*10/11      14:00 MC-ori Dag-och-Natt – för ALLA inkl 48. Bat   (Mårten)

*12/11      18:30 Stabsmöte

*20/11      17:00 Månadsträff – Tisdag + Ord.tjänst med vård av MC

*v.847      Regional LTÖ

26/11       18:30 Styrelsemöte kår exp. (inför Årsavslutn)

 

December

*30/11-2/12   Intro.kurs

*1/12         09:00 Månadsträff – Lördag + Ord.tjänst

*3/12        18:30 Tänt Måndag & BatRåd

*4/12        KompMöte 484 enl Kompani

5/12        19:00 Årsavslutning, Bergasalen

*7/12       Julavslutning 48. e.s.o.

*9/12       Luciakörning e.s.o ???

 

 

2019:

8/1         18:30 Styrelsemöte kår exp.   – PRELIMINÄRT

Februari    19:00  ÅRSMÖTE/KÅRSTÄMMA.   – PRELIMINÄRT

2018-02-12


Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *