FMCK Helsingborgs Program för 2018 – Fastställt

  FMCK Helsingborgs Program för 2018   Nedan gäller FMCK Helsingborg’s inplanerade övningar/träffar 2018. (OBS! Vissa ändringar kan komma att ske.) Programmet är delvis kompletterat med FMCK Riksförbunds centrala verksamhet och utbildningar samt övningar och utbildning med respektive förband där vi medlemmar är placerade.   Aktiviteter markerade med en asterisk ( * ) är för … Läs mer

Kårstämman 2018-02-12

Igår, måndag 2018-02-12, avhölls Kårstämma i Bergasalen. 21 medlemmar var närvarande och lyssnade först på en intressant genomgång av Bataljonschefen. Därefter var det förtäring och Kårstämma.   Sist var det avtackning av avgående styrelsemedlemmar, ”för lång och trogen tjänst”, Lennart Smith, Hans-Åke Åkeson samt revisor Sten Peivert. Dessutom framfördes tack … Läs mer

Kallelse 2018 års Kårstämma

Årets Kårstämma närmar sig. Den är måndag 12 februari kl 19:00 med plats i Bergasalen. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan mötet. Motion kan sändas till vemsomhelst i styrelsen. För att vara röstberättigad krävs inbetald medlemsavgift. Efter mötet bjuds det på en lättare förtäring.   Välkomna 12/2 kl … Läs mer